سرچ پیشرفته کنید
مبانی فیزیک هالیدی جلد اول

بدون عکس

برای نمایش اطلاعات تماس فروشنده ورود یا ثبت نام کنید.

هدیه

نام کتاب: مبانی فیزیک هالیدی جلد اول

ناشر: اینده دانش

چاپ: 94

نام مترجم: فرشید نور علیشاهی-محمود نایبی ندوشن-مهدی مرادیان

تعداد صفحات: 568

BorderShadow
قیمت پشت جلد: 28000 تومان این کتاب به صورت هدیه است
برای نمایش اطلاعات تماس فروشنده ابتدا ورود یا ثبت نام کنید