سرچ پیشرفته کنید
BorderShadow
BorderShadow

کتاب

شما میتوانید با ثبت نام در این سایت کتاب های دسته دوم دانشگاهی خود را به فروش برسانید یا کتاب های دسته دوم دانشگاهی دیگران را خریداری نمایید.

جزوه

شما میتوانید با ثبت نام در این سایت جزوه های دسته دوم دانشگاهی خود را به فروش برسانید یا جزوه های دسته دوم دانشگاهی دیگران را خریداری نمایید.

برنامه نویسی

شما میتوانید با ثبت نام در این سایت، پروژه های دانشجویی و برنامه نویسی ( C, C++, C#, Pascal ) و همینطور برنامه نویسی تحت وب ویا طراحی وب ( HTML5, CSS3, Javascript, Jquary ) اقدام نمایید تا برنامه نویسان و طراحان وب ما پروژه های دانشجویی یا طراحی وب یا برنامه نویسی تحت وب شما را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.

تایپ

شما میتوانید با ثبت نام در این سایت، متن های مد نظر خود را با هر زبانی ( فارسی، انگلیسی، عربی، آلمانی، فرانسه ) و در هر حجمی ( جزوه، مقاله، پروژه، کتاب ) ارائه کرده و به اشتراک بگزارید و تایپیست های ماهر و زبر دست ما متن های شما را تایپ خواهند کرد و به بهترین شکل و سریع ترین زمان ممکن ارائه خواهند نمایند.

ترجمه

شما میتوانید با ثبت نام در این سایت، متن های مد نظر خود را با هر زبان مبدا به مقصدی ( فارسی، انگلیسی، عربی، آلمانی، فرانسه ) و در هر حجمی ( جزوه، مقاله، پروژه، کتاب ) ارائه کرده و به اشتراک بگزارید و تایپیست های ماهر و زبر دست ما متن های شما را تایپ خواهند کرد و به بهترین شکل و سریع ترین زمان ممکن ارائه خواهند نمایند.

تحقیق

شما میتوانید با ثبت نام در این سایت، تحقیق های دانشگاهی خود را به اشترک بگزارید، محققین ما، تحقیق های دانشگاهی شما را انجام خواهند داد.