سرچ پیشرفته کنید
مبانی فیزیک هالیدی جلد اول

برای خرید ورود یا ثبت نام کنید.

0 تومان

نام کتاب: مبانی فیزیک هالیدی جلد اول

ناشر: اینده دانش

چاپ: 94

نام مترجم: فرشید نور علیشاهی-محمود نایبی ندوشن-مهدی مرادیان

تعداد صفحات: 568

BorderShadow
قیمت پشت جلد: 28000 تومان قیمت فروش: 0 تومان

برای خرید ورود یا ثبت نام کنید.